Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30 • środa 7:30-17:00 • piątek 7:30-14:00
A A A
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
31.03.2011 •
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy funkcjonuje przy ul. Kilińskiego 33, w Środzie Śląskiej. Zajmujemy się edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo. W naszej placówce przebywają dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Staramy się organizować proces kształcenia tak, by w pełni odpowiadał potrzebą i możliwością dzieci, jakie znajdują się w naszej szkole.


Etapy kształcenia jakie organizuje nasza szkoła:

 

      • Nauczanie Zintegrowane (I-III), 

      • Szkoła Podstawowa (IV-VI),

      • Gimnazjum (I-III), 

      • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (I- III), 

     • nauczanie indywidualne dla uczniów , którzy nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego ze względu na swój stan  zdrowia.

 

 

Szkoła nasza organizuje  szereg zajęć pozalekcyjnych, których celem jest usprawnianie, stymulowanie, korygowanie istniejących dysfunkcji rozwojowych. Poprzez te zajęcia dzieci odkrywają w sobie nowe możliwości, nabierają pewności i wiary w to, że  mogą osiągnąć sukces.

 

 

 
  • REKRUTACJA

Newsletter