Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30 • środa 7:30-17:00 • piątek 7:30-14:00
A A A
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
14.06.2012 •
 \"\"Publiczne Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013. 

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
Dokumenty wymagane od kandydatów:

 

 • Kwestionariusz osobowy ucznia – do pobrania w sekretariacie,
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania lub nauki,
 • Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Starostę Powiatu
 • Odpis aktu urodzenia,
 • Potwierdzenie zameldowania (dowód osobisty lub tymczasowy),
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu zewnętrznego,
 • Dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi),
 • Dwa zdjęcia.

 

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym i zajęć pozalekcyjnych.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (71) 317-21-81

         Dyrektor SOSzW w Środzie Śląskiej mgr Lidia Walerych


 

 

\"\"Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013. 
Zapraszamy dzieci 6 i 7-letnie z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • Kwestionariusz osobowy ucznia – do pobrania w sekretariacie,
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania lub nauki
 • Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Starostę Powiatu
 • Odpis aktu urodzenia,
 • Potwierdzenie zameldowania (dowód osobisty lub tymczasowy),
 • Dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi),
 • Dwa zdjęcia.

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym i zajęć pozalekcyjnych.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (71) 317-21-81

Dyrektor SOSzW w Środzie Śląskiej mgr Lidia Walerych

 


 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy  przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013. 
Zapraszamy absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym i znacznym.
Dokumenty wymagane od kandydatów:

 

 • Kwestionariusz osobowy ucznia – do pobrania w sekretariacie,
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania lub nauki,
 • Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Starostę Powiatu,
 • Odpis aktu urodzenia,
 • Potwierdzenie zameldowania (dowód osobisty lub tymczasowy),
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • Dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi),
 • Dwa zdjęcia.

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym i zajęć pozalekcyjnych.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (71) 317-21-81

Dyrektor SOSzW w Środzie Śląskiej mgr Lidia Walerych

 


 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Środzie Śląskiej ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013. 
Zapraszamy absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu lekkim.
Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • Kwestionariusz osobowy ucznia – do pobrania w sekretariacie,
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania lub nauki,
 • Skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Starostę Powiatu,
 • Odpis aktu urodzenia,
 • Potwierdzenie zameldowania (dowód osobisty lub tymczasowy),
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • Zaświadczenie lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • Dokumentacja medyczna (w przypadku uczniów z problemami zdrowotnymi),
 • Dwa zdjęcia.

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym i zajęć pozalekcyjnych. Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego dostosowaną do indywidualnych potrzeb intelektualnych ucznia.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (71) 317-21-81

         Dyrektor SOSzW w Środzie Śląskiej mgr Lidia Walerych

 

 

 

 • REKRUTACJA

Newsletter